ლევანი კირვალიძე

აღმასრულებელი დირექტორი l.kirvalidze@oppa.ge

გიორგი ქანთარია

PayBox -ის მმართველი დირექტორი g.kantaria@paybox.ge

გიგა ავეტიკოვი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე g.avetikov@oppa.ge

დავით მეზვრიშვილი

Oppa Service -ის მმართველი დირექტორი d.mezvrishvili@oppa.ge

დავით სითათაშვილი

Asterbit -ის დირექტორის მოადგილე d.sitatashvili@asterbit.io

ერეკლე კიკალია

Asterbit -ის დირექტორის მოადგილე e.kikalia@asterbit.io

ლევან ახალაური

კომერციული დეპარტამენტის უფროსი l.akhalauri@paybox.ge

მარიამ ფაშალიშვილი

ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსი m.phashalishvili@oppa.ge

ქეთა მაისურაძე

ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი k.maisuradze@oppa.ge

მიხეილ ჭონიშვილი

უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი m.chonishvili@oppa.ge

თეიმურაზ გოდერძიშვილი

შესაბამისობის დეპარტამენტის უფროსი t.goderdzishvili@oppa.ge

გიორგი ნადარეიშვილი

გადახდების დეპარტამენტის უფროსი g.nadareishvili@paybox.ge

ფორმა

Close Frame