პირველი სწრაფი ჩარიცხვის ტერმინალი საქართველოში!

PayBox

კომპანიის შესახებ

დამხმარე შეხების წერტილი ყოველდღიურობაში

PayBox
PayBox

PayBox საქართველოს ფინანსურ ტექნოლოგიურ ბაზარზე 2007 წლიდან საქმიანობს და ყოველდღიურად 350 000-მდე მომხმარებელს ემსახურება. ფლობს თვითმომსახურების სწრაფი გადახდის ტერმინალებს, რომელთა საშუალებითაც 8500 -მდე გადახდის წერტილს ფარავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და 1000 -მდე სერვისის გადახდაა შესაძლებელი. კომპანიაში 200-ზე მეტი თანამშრომელია დასაქმებული.

PayBox -ის მისიაა მომხმარებლის გაძღოლა ცხოვრების ყოველდღიურ საფინანსო ოპერაციებში; ბიზნესების ზრდის ხელშეწყობა და ქვეყანაში მიმოქცევადი ნაღდი ფულის ორგანიზება.

ძირითადი ღირებულებებია: ინოვაცია, ურთიერთგაძლიერება, ხელმისაწვდომობა.

ფორმა

Close Frame