საოპერაციო მომსახურება

Oppa Service

კომპანიის შესახებ

მრავალფეროვანი და ხარისხიანი საოპერაციო მომსახურება

Oppa Service
Oppa Service

OPPA Service უზრუნველყოფს კომპანიაში გაერთიანებული ბრენდების საოპერაციო საქმიანობების გამართულად მუშაობას.

OPPA Service პასუხისმგებელია კომპანიაში შემავალ ბრენდებს, შეუფერხებლად და ხარისხიანად, მიაწოდოს აუცილებელი მხარდამჭერი მომსახურებები და მატერიალური ფასეულობები.

ფორმა

Close Frame